رنگ بنزین

بالاترین کیفیت و قابل اطمینان

ما طیف گسترده ای از رنگ های محلول در هیدروکربن و نشانگرهایی را تامین کمی کنیم که می توانند برای سوخت های مختلف مورد استفاده قرار گیرند. این مواد افزودنی برای تسهیل در شناسایی آسان سوخت لازم هستند.

محصولات:

نام محصول

رنگ

RFL2G.

Fluorescent Green liquid dye

RFL G 2 B

Bluish Green color

RRL 234

Red liquid dye

RRL 100

Bluish Red liquid dye

RGL 65

Green liquid dye

RYL 172

Lemon /Golden Yellow dye

RBL 353

Blue liquid dye

RPL 120

Purple/Violet liquid dye

ROL 9

Orange dye

RGL WS C9

Fluorescent Green dye

RBL WS C18

Blue dye

RFLR 450 WS

Fluorescent Red dye

همچنین ملاحظه فرمایید