بر نیاز های شما متمرکز هستیم – جاذب های سطحی با کیفیت ما برای کاربردهایی نظیر رطوبت زدایی ، تصفیه و خالص سازی و شیرین سازی.

پتروتات طیف گسترده ای از جاذب های سطحی مورد نیاز صنایع را ارائه می دهد. این جاذب ها شامل مولکولارسیوها (غربالهای مولکولی) ، آلومینا اکتیو ، آلومینا سیلیکا ژل ، کربن اکتیو ، کربن مولکولارسیو (CMS) و جاذب های پایه فلزی سری PURSORB® برای خالص سازی الفین ها است.

یک جاذب قابل اعتماد باید از مقاومت سایشی بالا ، پایداری حرارتی بالا و قطر منافذ مناسب برخوردار باشد. همچنین داشتن سطح ویژه بیشتر که باعث افزایش ظرفیت جذب سطحی بالاتری می شود از خواص الزامی یک جاذب استاندارد است.

مولکولارسیو 3A

مولکولارسیو 3A پتروتات یک آلومینوسیلیکات کریستالی مصنوعی است و دارای ساختار ملکولی با بافت مخلخل ریز است. در واقع این محصول در فرم پتاسیم مناسب برای ...

مولکولارسیو 4A

مولکولارسیو 4A یک زئولیت نوع A با حفره هایی به قطر4 انگستروم ، مناسب برای نم زدایی و حذف CO2 از گاز طبیعی ، رطوبت زدایی از هوای فشرده ، گاز های اتمسفریک ، CNG و LPG و ...

مولکولارسیو 5A

مولکولارسیو 5A یک زئولیت نوع A با حفره هایی به قطر 5 انگستروم و قدرت جذب بالا برای حذف آب ، CO2 و H2S از جریان های گاز ترش می باشد و مناسب برای جداسازی نرمال و ...

مولکولارسیو 13X

مولکولارسیو 13X یک زئولیت نوع X با حفره هایی به قطر 10 انگستروم و قدرت جذب بالاتر نسبت به زئولیت نوع A برای حذف ترکیبات سولفور دار مانند مرکاپتان ...

آلومینا اکتیو

یک جاذب رطوبت قوی که به دلیل داشتن سطح ویژه بالا در حدود 345 – 415 متر مربع بر گرم ، ظرفیت جذب بالایی داشته و تا نقطه شبنم 70- قابلیت رطوبت زدایی دارد.

آلومینا سیلیکاژل

جاذب آلومینا – سیلیکاژل با نام تجاری SORBEAD توسط شرکت BASF طراحی و به ثبت رسیده است و تولید آن در انحصار شرکت BASF می باشد. این جاذب به ...


کربن اکتیو

کربن اکتیو جاذبی متخلخل است که با فرآیندی به نام “جذب سطحی” ترکیبات آلی را از مایعات و گازها خارج می کند. در جذب سطحی ، مولکولهای آلی موجود در خوراک مایع یا گاز بر روی ...


کربن مولکولارسیو (CMS)

جزء اصلی کربن مولکولارسیو (CMS) کربن است. این جاذب دارای منافذی بیشمار به اندازه 4 آنگستروم است. می توان از آن برای تفکیک هوا به نیتروژن و اکسیژن استفاده کرد.

PURSORB®

جاذب های پاک سازی الفین ها

واحد های اتیلن و پروپیلن برای ده ها سال با چالش وجود آلاینده ها مواجه بوده اند. از آنجایی که از فناوری های کاتالیستی برای...