مولکولارسیو 5A

با عملکردی قابل اعتماد

مولکولارسیو 5A یک زئولیت نوع A با حفره هایی به قطر  5 آنگستروم و قدرت جذب بالا برای حذف آب ، CO2  و H2S از جریان های گاز ترش می باشد و مناسب برای جداسازی نرمال و ایزو پارافین ها و همچنین قابل استفاده در واحد های تولید گاز اکسیژن ، نیتروژن ، هیدروژن و گاز های خنثی هستند. مولکولارسیو 5A کروی و استوانه ای در سایزهای مختلف با توجه به نیاز مصرف کننده قابل تامین است.

کاربردهای محصول:

  • نم زدایی و سولفور زدایی از گاز طبیعی
  • قابل استفاده جهت تولید گازهیدروژن و حذف CO2
  • جداسازی نرمال پارافین ها از هیدروکربن های حلقوی و شاخه ای

صنایع مرتبط