انواع غبارگیر صنعتی

در کل ما دو نوع غبارگیر برای تصفیه در مقیاس صنعتی داریم،غبارگیر های کارتریجی و غبارگیر کیسه ای ، غبارگیر های کارتریجی  دو دهه بعد از غبارگیر های کیسه ای توسعه پیدا کردند و درواقع نسل جدید این تکنولوژی به منظور مبارزه با کاهش آلایند های زیست محیطی می باشند. از جمله مزیت های غبارگیر های کارتریجی میتوان به آسان بودن تعویض فیلتر و راندمان بالاتر اشاره نمود. غبارگیر کیسه های با وجود قدیمی تر بودن هنوز هم در ایران طرفدارانی دارد، و بسیاری از کارخانجات از این نوع استفاده می کنند.

منبع